Danijel Vujica Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

Danijel Vujica, rođen u Zenici 1982.g. Fakultetsko obrazovanje završio na Sveučilištu u Mostaru i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Od 2008.g. do danas radi u Ministarstvu financija i trezora BiH. Kao uposlenik Ministarstva financija i trezora BiH stekao je bogato iskustvo u radu sa Oracle EBS-om. Učestvovao je u značajnom broju projekata koji se tiču implementacija novih Oracle modula, novih informacionih sistema i/ili nadogradnji informacionog sistema Ministarstva financija i trezora BiH. Također, kao član i/ili vođa tima radio je na implementacijama različitih sučelja za razmjenu informacija između informacionog sistema za financijsko upravljanje (ISFU) Ministarstva financija i trezora BiH i izvanjskih informacionih sistema (bankovnih, pravosudnih).

Predavanja

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj