Ivana Lovrić IN2 d.o.o.

Ivana Lovrić je diplomirala 2014. na FESB-u, smjer računarstvo. Od 2015. je zaposlena u IN2.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!